Om arbeidet

Den digitale visualiseringen av Trefoldighetskirken på Christiania torv bygger på et bredt kildearbeid. Vi vil særlig takke Kjartan Hauglid ved NIKU da han har vært til stor hjelp, og også Svein Stolhjell for bistand og tilgang til kilder.

Her følger en kort gjennomgang av valgene som er tatt i arbeidet med Trefoldighetskirken.

Formen

For formen på kirken har vi særlig tatt utgangspunkt i: Coucheron sitt kart (utgitt 1680 som del av Fredrik V atlas) og Geelerck sitt kart i 1648. Begge disse viser en korskirke med “fløyer” på hver side.

Vi vet fra Arno Berg at byggmesteren Hans Von Steenwinkel også bygget kirken i Kristianstad. Vi har derfor lagt formen på kirken til en korskirke med sidebygg.

Geelkerck, Christiania 1648 / Coucheron, Christiania 1680
Frederiksborg Slott / Trefoldighetskirken i Kristianstad

Dekor og detaljer

Byggmesteren Hans Von Steenwinkel stod også bak Fredriksborg slott, Rosenborg slott (og Trefoldighetskirken i Kristanstad). Vi har derfor hentet dekor og detaljer fra disse. Det gjelder også gavler, vinduer og dører

Kapittelhuset

Det er tegnet inn et kapittelhus på Coucheron (1680), så vi har hentet inspirasjon fra kapittelhuset fra Trefoldighetskirken i Kristianstad i vår visualisering

Kapittelhus, Trefoldighetskirken, Kristianstad

Tekstur

Byggeregnskapene for trefoldighetskirken viser at ble det brukt mer enn dobbelt så mange gule som røde stein:

670 800 Røde Leidsche Murrsteen
1 557 700 Dobbilt Muppers (= gule, små hollandske murstein)
60 000 Klinkerts (= gule, harde små murstein)

Sten fra trefoldighetskirken ble gjenbrukt i den nye domkirken. Vi prøver derfor å legge oss opp mot stenen som er der.